HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Ilkinur Keremli

Html dərsləri 04 { Html5 stillər background color , color, font family, font size , text align }

7 ratings | 177 views
Html dərsləri 04 { Html5 stillər background color , color, font family, font size , text align }, seo (ilkinur,keremli,html,css,text-align,font-size,font-family,color,background-color,HTML stilleri,stillər,background,size,html stilləri,html5 stilləri,css stilləri,css stilleri,html style atributu,color nədir,font-family nədir,background-color nədir,font-size nədir,text-align nədir,color nedir,font-family nedir,background-color nedir,font-size nedir,text-align nedir,html+css,sayt yigmaq,sayt acmaq,sayt yaratmaq,pulsuz sayt yaratmaq,sayt yığmaq) The HTML Style Attribute The HTML style attribute has the following syntax HTML Background Color The background-color property defines the background color for an HTML element. HTML Text Color The color property defines the text color for an HTML element. HTML Fonts The font-family property defines the font to be used for an HTML element. HTML Text Size The font-size property defines the text size for an HTML element. HTML Text Alignment The text-align property defines the horizontal text alignment for an HTML element. Chapter Summary Use the style attribute for styling HTML elements Use background-color for background color Use color for text colors Use font-family for text fonts Use font-size for text sizes Use text-align for text alignment -------**** Kanalda olacaq dərslər****--------- * HTML5 * CSS3 * Bootstrap * JavaScript * jQuery * Ajax * Php * Laravel * CodeIgniter ** Bunlar bitdikdən sonra Androidə başlayacayıq** ** Daha sonra isə sizə tam fərqli videolar çəkəcəm buda zamanı gələndə görəcəksiniz sürpriz olacaq hansıki hec bir kəs bunu etməyib :) ** Html { stillər background color , color, font family, font size , text align }
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.