HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Thin line Bracelets

Thin Line Bracelets

29 ratings | 3184 views
Wie zijn wij? Wat doen wij? En waarom doen wij dat?
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
storm gewoon (8 months ago)
Ik support de bleu thinline ik ga de red thinline nog kopen en ik draag hem met trots
Michael Dekker (9 months ago)
Me zoon heeft ook een thinline bracelet van de brandweer en politie
C_H_A_S_I_N (3 years ago)
Mooie video mannen, draag hem met trots!! ⚫️🔵⚫️

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.