HomeМузыкаRelated VideosMore From: Metropole Orkest

In Memoriam: Rob Langereis

45 ratings | 4608 views
Rob Langereis was van 1 september 1978 tot 31 Mei 1999 bassist voor het Metropole Orkest. In die hoedanigheid heeft hij onder Dolf van der Linden, Rogier van Otterloo en Dick Bakker gewerkt. Afgelopen week overleed hij, een mooie reden oude opnames van zijn tijd bij het orkest terug te kijken en te delen.
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (5)
Jurre van Dijken (2 years ago)
wat een leuk mens en wat een muzikaal genie!!!
George Lucas (2 days ago)
Een echt feestbeest, zuipschuit maar bovenal een topmuzikant.
Mels On Tha Beat (4 years ago)
geeft mij een heerlijk gevoel deze muziek te horen met deze geweldige muzikanten
Frans van Rijnswou (4 years ago)
indrukwekkend eerbetoon.
Brendan McCarthy (4 years ago)
A beautiful tribute. So present in sound, so - mostly - absent in visual representation. I was very touched by this compilation and this very honourable tribute to one of your colleagues.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.